Oranjelaan 3/Peter Zuidlaan3-5
2742XE Waddinxveen
T. 0182 - 616894/614055
E. directie@kw-a.nl

kalender - Kerstviering in de Ontmoetingskerk 19.00 uur

Data:
20-12-2018