Oranjelaan 3/Peter Zuidlaan 3
2742XE Waddinxveen
T. 0182 - 616894/614055
E. directie@kw-a.nl
                 Sinterklaas 2018       
 
Donderdag .....november mogen alle kinderen een schoen meenemen.
Daar mag best een mooie tekening en/of wat voor het paard in.
Misschien zit er vrijdagmorgen dan wel wat in!!!
 
 
 
Dinsdag 4 december komt Sinterklaas op bezoek bij onze school.
Wij hebben afgesproken dat hij om half 9 zal arriveren.
 
We verzamelen op het grote schoolplein
Groep ½  gaat eerst naar de eigen klas om met elkaar naar het grote plein gaan.
 
Van 9.00 uur tot 9.15 uur zal Sinterklaas in de Princenhof zijn om broertjes en zusjes,
van kinderen die bij ons op school zitten, een hand te geven. 
Misschien geven de Pieten dan wel wat lekkers!

plaatje
 
Het pauzehapje is niet nodig, de kinderen krijgen genoeg te snoepen en drinken.