Willem de Zwijgerlaan 53
2741DB Waddinxveen
T. 0182 - 743008
E. directie@kw-a.nl
 
De hoofdkenmerken van Kleuterplein
 
Op het Kleuterplein is altijd wat te doen, het hele jaar door.
In de winter kun je er spelen in de sneeuw, in het voorjaar
ruik je de bloesem van de kastanjeboom, in de zomer staat er vaak een ijscokar en in de herfst liggen er plassen om lekker
in te stampen.
Kinderen spelen graag op het Kleuterplein.
In een nest boven in de kastanjeboom woont een nieuwsgierige kraai. Zijn naam is Raai. Kleuterplein: dáár willen ze spelen en ontdekken!
                                                          
 

  Ontdekken en ervaren
  Met Kleuterplein ontdekken en ervaren kleuters de wereld
   om hen heen.
  Kleuterplein gaat uit van de individuele ontwikkeling
  en de beleving van de kleuter.
  De kleuters leren zo door spelen en doen.
  Kleuterplein wordt gebruikt bij zowel
  ontwikkelingsgericht als ervaringsgericht onderwijs.

                                                            
 
Alle tussendoelen
Kleuterplein werkt  doelgericht aan álle tussendoelen.
Kleuterplein is meer dan alleen taal en rekenen: ook motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling komen aan bod.
Kleuterplein biedt daarmee een perfecte doorgaande lijn naar alle vakken en methodes van groep 3, zoals Veilig Leren Lezen, De leessleutel, en Pluspunt.

Vrijheid én houvast
Kleuterplein is opgezet rondom 16 thema's. 
Als aanvulling op uw eigen thema's en activiteiten, of als volledig programma.


 

Engels

In de groepen 1 t/m 8 wordt Engels aangeboden.
Groepen 1 t/m 4 werken met I Pocket
I Pockets is een volledig interactieve methode Engels voor groep 1 t/m 4 van het basisonderwijs.
Geschikt voor verschillende niveaus, onderwijsprogramma's en werkvormen. De methode bestaat uit liedjes, rijmpjes, interactieve praatplaten en videomateriaal.
Steeds meer basisscholen in Nederland bieden vroeg Engels aan.
Want zonder dat dit jonge kinderen extra inspanning kost, hebben zij het vermogen om spelenderwijs meerdere talen te lezen.


 
Schrijfdans
 
Schrijfdans is een unieke schrijf- en bewegingsmethode om kinderen vlot,
vloeiend en veerkrachtig te leren schrijven.
 
Schrijven, schrijftekenen of -voor de allerjongsten- schrijbelen worden begeleid door muziek. In het speel- of gymlokaal of aan de tafel. In de lucht, op het bord
en op papier.
Bij Schrijfdans wordt het schrijven veel ruimer opgevat dan alleen als
het schrijven van letters en woorden met een pen op papier.
Schrijven kunnen we ook met de armen in de lucht, of met de handen in een laagje scheerschuim.
En wàt we 'schrijven' hoeven niet per se letters te zijn.
Met basisschrijfbewegingen als lussen of bogen kunnen we al beginnen (lang) voordat de kinderen aan letters toe zijn.
Dat is precies wat er in Peuter- en Kleuterschrijfdans en Schrijfdans 1 gebeurt:
het grof-motorisch en met beide handen zelf ervaren van de basisbewegingen, ondersteund door muziek.
Schrijfdans 2 begeleidt de overgang van grove naar fijne motoriek, en naar de letters.
 
 
            

 
 
Kind op Maandag - Bijbelse geschiedenis  
   
 
• is een methode voor godsdienstonderwijs met lesmateriaal voor de hele basisschool;
• wil de levende christelijke traditie doorgeven door het vertellen van bijbelverhalen aan kinderen van vandaag;
• verschijnt zeven maal per jaar in de vorm van een tijdschrift;
• is een doordachte èn overzichtelijke methode waarop de school zich kan abonneren;
• voldoet als godsdienstmethode volledig aan de geformuleerde 'Kerndoelen voor Godsdienstige vorming' voor het protestants-christelijk basisonderwijs (1999).
• heeft een
ondersteunende website met allerlei
informatie en aanvullend materiaal. Ook voor het digitale schoolbord!