Oranjelaan 3/Peter Zuidlaan3-5
2742XE Waddinxveen
T. 0182 - 616894/614055
E. directie@kw-a.nl
               Huiswerk 2018 - 2019    Groep 8       
                      
                                 
 

Rekenen                 -  Blad maken

Spelling/taal          -  Blad maken

Begrijpend lezen    -  vrijdag 15 februari Goed Begrepen les 12
  
Aardrijkskunde    -    

Naut                      -    

Geschiedenis       - 

verkeer                 -