Oranjelaan 3/Peter Zuidlaan3-5
2742XE Waddinxveen
T. 0182 - 616894/614055
E. directie@kw-a.nl
               Huiswerk 2018 - 2019    Groep 8       
                      
                                 
 

Rekenen                 -  Blad

Spelling/taal          -  Staal spelling

Na de vakantie  beginnen we met Boekenbeurten.
De kinderen hebben zich al in kunnen schrijven.  

Begrijpend lezen    -  vrijdag 14 december blad over de ruimte
  
Aardrijkskunde    -   

Naut                      -    

Geschiedenis       - Egypte project

Engels                  -

verkeer                 -