Willem de Zwijgerlaan 53
2741DB Waddinxveen
T. 0182 - 743008
E. directie@kw-a.nl
Plusklas
Iedere dinsdag is er plusklas voor meer- en hoogbegaafde kinderen van de Koning Willem-Alexanderschool en de Koningin Beatrixschool. 's Ochtends hebben de kinderen van groep 7/8 plusklas, en 's middags de kinderen van groep 5/6. De lessen vinden plaats in het plusklaslokaal in de Koningin Beatrixschool.

In de plusklas wordt de kinderen extra uitdaging en verbreding geboden. Er wordt o.a. aandacht besteed aan het samenwerken, omgaan met emoties, leren leren, plannen, mindset, executieve functies en het omgaan met ontwikkelingsgelijken.
Dit doen we vooral via het werken met projecten, die worden afgesloten met een presentatie.
Daarnaast krijgen de kinderen in groep 7/8 Spaans.
Iedere week krijgen de kinderen verbredingswerk mee voor in hun reguliere klas.

Eén keer per jaar gaat de plusklas op excursie, meestal in het kader van een lopend project. Groep 7/8 gaat daarnaast op excursie naar het Junior Science Lab van Universiteit Leiden.
Soms zijn er gastlessen in de Plusklas.
In oktober nemen de plusklaskinderen van groep 7/8 deel aan de SlimmeriQuiz. In maart nemen alle plusklaskinderen deel aan de Kangoeroewedstrijd.

Klik hier om de Plusklaswijzer te lezen.