Willem de Zwijgerlaan 53
2741DB Waddinxveen
T. 0182 - 743008
E. directie@kw-a.nl
Pluswerk
Iedere week krijgen de kinderen Pluswerk-opdrachten mee om in de eigen klas te maken. Deze opdrachten staan op een planblad dat ze in hun map bewaren.
De groepsleerkrachten krijgen dit planblad gemaild, zodat zij op de hoogte zijn van de opdrachten en de kinderen kunnen begeleiden.
Regelmatig krijgen de kinderen van groep 7/8 ook leeropdrachten mee. Die zijn bedoeld om thuis te leren.
Deze opdrachten zullen steeds op de website worden geplaatst, zodat ouders hiervan op de hoogte zijn en hun kind kunnen begeleiden.