Willem de Zwijgerlaan 53
2741DB Waddinxveen
T. 0182 - 743008
E. directie@kw-a.nl

2018 -  2019 

                                  

 
     (De nieuwe schoolgids komt in september online)


Deze schoolgids is bedoeld voor ouders / verzorgers die nu een kind of meer kinderen op onze school
hebben en voor ouders / verzorgers van toekomstige leerlingen.

   Klik op logo om alle informatie te lezen.
                               

Wij geven in deze gids voorlichting over het reilen en zeilen op onze school. Tegelijkertijd leggen we verantwoording af over onze manier van werken. U kunt lezen wat u van de school kunt verwachten en we zeggen wat de school van u verwacht.
Indien u betreffende deze schoolgids suggesties en /of wensen hebt kunt u contact opnemen met een directielid. Ook bent u welkom voor een toelichting of een gesprek over de inhoud van deze schoolgids.

HIERONDER ENKELE (schoolgids ) WIJZIGINGEN VANUIT DE GGD

BO tekst - Schoolgids , versie Waddinxveen (MH, met logopedie)

 
Centrum voor Jeugd en Gezin
Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en pedagogen. Iedere medewerker heeft eigen specifieke deskundigheid om u en uw kind te ondersteunen.
 
De basisschool en het CJG
De jeugdgezondheidszorg (JGZ) maakt onderdeel uit van het CJG. De medewerkers in het CJG werken op verschillende manieren samen met school. Zij kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan het overleg van een zorgteam van school.
 
Jeugdgezondheidszorg
De JGZ nodigt jaarlijks de kinderen uit groep 2 en 7 uit voor een onderzoek. Zij kijken of uw kind goed kan horen en zien, hoe uw kind groeit en hoe het zich ontwikkelt. Verder kunt u advies krijgen over bijvoorbeeld voeding, zindelijkheid, gedrag, omgaan met leeftijdsgenoten en het voorkomen van pesten. U kunt altijd contact opnemen voor advies of extra onderzoek.
Als uw kind vijf jaar is onderzoekt een logopedist van de JGZ, met uw toestemming, op school de spraak- en taalontwikkeling van uw kind.
 
Sociaal Team, als extra ondersteuning nodig is
Het CJG werkt samen met het Sociaal Team als extra ondersteuning nodig is. Gezinnen krijgen hulp bij het zelf vinden van antwoorden op hun eigen vragen, met als uitgangspunt "wat lukt wel" en waar liggen mogelijkheden. De gezonde ontwikkeling van kinderen staat voorop.
Het Sociaal Team is er voor àlle inwoners van de gemeente. U kunt er ook terecht met vragen over bijvoorbeeld relaties, financiën, wonen, werk en Wmo.
 
Cursus of ouderavond
Opvoeden is een ware kunst. Of je nu peuters hebt rondlopen die tegen alles 'nee' zeggen. Een tienjarige dochter die je graag wat zelfbewuster wil maken. Een vijftienjarige zoon die heftig aan het puberen gaat. Of je bent net gescheiden. Elke ouder kan op sommige momenten weleens advies gebruiken. Voor u organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een groot aanbod aan opvoedcursussen, themabijeenkomsten en lezingen over diverse onderwerpen om u te ondersteunen bij de opvoeding. Er is voor ieder wat wils.
Ook de kinderen of jongeren zelf kunnen cursussen bij het CJG volgen. Denk aan een weerbaarheidstraining of een oppascursus. Voor het volledig cursusaanbod van het CJG kijk op www.cjgcursus.nl.
 
Het CJG organiseert ook ouderavonden op scholen voor ouders over een thema dat leeft. Samen met u en de school bekijken we waar behoefte aan is.
 
Pubergezond.nl
Voor kinderen van groep 7 heeft het CJG een aparte website vol informatie over verliefdheid, sociale media, gamen, gezondheid en pesten. Met behulp van deze site kunt u thuis met uw kind het contact met de jeugdgezondheidszorg in groep 7 voorbereiden. 
 
Online Centrum voor Jeugd en Gezin
Veel informatie over opvoeden en opgroeien vindt u op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw gemeente. Eten, slapen, scheiden, pesten, geld, seksuele opvoeding en meer. Meld u aan voor een cursus of bijeenkomst, lees blogs van andere ouders of praat mee op het forum. Natuurlijk staan onze adressen en openingstijden ook op de website. Én u vindt er onze Facebookpagina.
 
Contact
Wilt u contact opnemen met de CJG-medewerkers op uw school, bel dan 088 - 254 23 84. Mailen kan ook: jgzwaddinxveen@ggdhm.nl. Verder is er een inloopspreekuur: iedere dinsdag van 13:00 tot 14:30 op Kerkstraat 13, Waddinxveen. U kunt ook online uw vraag stellen en chatten met medewerkers via onze website. Voor contact met het preventieteam Wadwijzer belt u: 140182.
 
Meer informatie
www.cjghollandsmidden.nl - Online CJG / www.cjgcursus.nl - CJG cursussen
www.pubergezond.nl - info voor kinderen