Willem de Zwijgerlaan 53
2741DB Waddinxveen
T. 0182 - 743008
E. directie@kw-a.nl
    De vreedzame school - ALGEMEEN
 
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. In het tweejarige invoeringstraject staat in de teamtrainingen het bijbehorende leerkrachtgedrag centraal. In het eerste jaar wordt de lessenserie ingevoerd en in het tweede jaar leerlingmediatie. Na de invoering is er een vervolgmodule beschikbaar: De Groepsvergadering (waarin een democratisch hart in klas en school wordt georganiseerd waar leerlingen een echte stem hebben, en mogen meepraten over zaken die hen aangaan). Een vervolgmodule Gedrag is in de maak.

Voor meer informatie, klik HIER.

De vreedzame school - BLOK 1
In blok 1, we horen bij elkaar, staan de lessen in het teken van groepsvorming en het creeren van een positief klimaat in de klas. Samen met de leerlingen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Leerlingen bedenken zelf taken en verantwoordelijkheden.


Aan het einde van blok 1 hebben we de afspraken van groep 8 ondertekend met een plechtigheid: 'ik beloof plechtig mij aan deze regels te houden in deze klas'. Voor foto's, klik HIER.


De vreedzame school - BLOK 2
In blok 2, we lossen conflicten zelf op, leren de leerlingen het begrip 'conflict', en ze krijgen zicht op hoe je kunt reageren op een conflict. Na dit blok verwachten we van de leerlingen dat ze zelf, met behulp van een heel eenvoudig stappenplan, hun conflicten zelf oplossen.


De vreedzame school - BLOK 3
Blok 3 gaat over communiceren met elkaar. We vinden het belangrijk om kinderen te leren dat we verschillen van mening kunnen overbruggen, door 'oor te hebben voor elkaar', door je te verplaatsen in het standpunt van een ander, door belangstelling te hebben voor de ander.


De vreedzame school - BLOK 4
In blok 4 staan gevoelens centraal. In dit blok worden onder andere twee belangrijke vaardigheden voor conflictoplossing geleerd: je eigen gevoelens herkennen en erover kunnen vertellen, en het erkennen en accepteren van de gevoelens van een ander. We leren onze gevoelens beschrijven door gebruik te maken van de 'gevoelsbarometer'.