Willem de Zwijgerlaan 53
2741DB Waddinxveen
T. 0182 - 743008
E. directie@kw-a.nl

Groep 7

Groep 7 
Leuk dat je even in onze groep komt kijken! Onze leuke groep heeft 21 kinderen. De eerste week was even wennen en weer in een ritme komen (zeker met dit warme weer), maar gelukkig gaat het nu hartstikke goed. 
 

 
Groep 7 krijgt dit jaar Engels uit de methode Big English en dat vinden ze erg leuk. Onze topografie gaan we uitbreiden naar Europa. En voor de vakken Geschiedenis en aardrijkskunde maken we veel gebruik van de chromebooks. Met geschiedenis hebben we het nu over het oude Egypte en hebben ze al verschillende opdrachten moeten maken.  
 
Verder hebben we dit jaar buitenlessen voor verkeer en methode Jeugdverkeerskrant. Dit jaar doen we ook verkeersexamen, spannend!
We werken dit jaar voor het derde jaar met de Vreedzame School en in onze groep zijn ook mediatoren actief. We hebben met elkaar bedacht welke afspraken we maken en de kinderen konden zelf heel goed benoemen of het al heel goed gaat of dat we het nog moeten oefenen. 
 

 
 
Als we klaar zijn met ons werk gaan we zelfstandig werk (de weektaak) doen. Dat betekent bijvoorbeeld vragen maken van aardrijkskunde, verkeer of geschiedenis, maar ook computeropdrachten, samenwerkopdrachten, woordzoekers, puzzels en tekeningen horen bij de weektaak. 
 
Op dinsdag hebben we het laatste deel van de middag techniek of biologie, dat is altijd erg leuk, omdat we dan veel dingen DOEN. 
Naast leren gaan doen we aan gym, gaan we soms extra buitenspelen, tekenen, muziek maken. Op vrijdagmiddag na het lezen hebben we creamiddag. 
 
De kinderen hadden voor het oudergesprek een briefje geschreven naar hun ouders. En de ouders hebben een briefje terug geschreven naar hun kind. Erg leuk om te zien hoe enthousiast mensen daarvan raken!
 
In groep 7 geven juf Kim en juf Jeanina les. 
 
       

 

   We gaan er een leuk en gezellig jaar van maken!