Oranjelaan 3/Peter Zuidlaan 3
2742XE Waddinxveen
T. 0182 - 616894/614055
E. directie@kw-a.nl

Excursies naar het RMO

Tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie werken we in de plusklas over oude culturen: groep 5/6 leert over het oude Egypte en groep 7/8 over de oude Grieken.
Het RijksMuseum van Oudheden heeft prachtige collecties uit deze culturen.

Groep 7/8 is daarom op 7 november naar het RMO geweest.
Eerst kregen we van de museumdocent een interessante introductie over de oude Griekse cultuur.
Daarna gingen we in groepjes naar de tentoonstelling. Ieder groepje bestudeerde vier voorwerpen die pasten bij het beroep dat de kinderen hadden gekozen. Een werkboekje met vragen en opdrachten hielp om extra goed te kijken en na te denken.
Toen alle opdrachten waren gedaan, hadden de kinderen voldoende kennis verzameld om een informatief filmpje op te nemen over de bestudeerde voorwerpen. De taken werden verdeeld; er moest een filmer zijn, een interviewer en een expert. Er werd goed  en serieus samengewerkt. Daardoor zijn de resultaten prachtig en heel interessant.
Nieuwsgierig naar deze filmpjes? Op 19 december worden ze gepresenteerd!

 De kinderen van groep 5/6 gingen op 14 november naar het RMO. Natuurlijk werden ze ontvangen in de echte Egyptische tempel die in de hal van het museum staat.
Daarna kregen ook zij een les in het leslokaal. De museumdocent wilde van alles vertellen, maar de kinderen konden hem heel goed aanvullen met alles wat zij zelf al hadden geleerd!
Na deze les gingen ze met opdrachtenboekjes naar de tentoonstelling. Het was spannend om echte mummies te zien en om te ontdekken dat er in de krokodillenmummie niet één, niet twee, maar heel veel krokodillen waren verstopt! De kinderen hebben veel informatie gevonden voor de werkstukken die ze maken; de kinderen die een grafkamer aan het namaken zijn, weten nu heel goed wat ze er in kunnen zetten. De toppers volgens de kinderen? Natuurlijk de mummies, maar ook de grafkapel met de prachtig beschilderde muren en het nijlpaardbeeldje met gebroken achterpoot!