Oranjelaan 3/Peter Zuidlaan 3
2742XE Waddinxveen
T. 0182 - 616894/614055
E. directie@kw-a.nl

Leonardo da Vinci

In de periode na de kerstvakantie werkt groep 7/8 rondom het thema Leonardo da Vinci.
We bestudeerden het leven en de werken van Leonardo da Vinci.
Daarna ging een deel van de kinderen aan de slag met biomimicry. Naar aanleiding van alle kennis over de uitvindingen van Leonardo en biomimicry ontwierpen de kinderen zelf een uitvinding.
De andere kinderen gingen aan de slag met kunst. Zij maakten een eigen kunstwerk, geïnspireerd op de werken van Leonardo da Vinci, de Renaissance en een zelf gekozen kunststroming.
De resultaten hiervan waren 3 april te bewonderen tijdens de presentatie-ochtend!

Leonardo da Vinci werd ook wel 'uomo universalis' genoemd vanwege zijn vele talenten en verschillende bezigheden. Met een aantal van zijn bezigheden hebben wij in de plusklas kennisgemaakt:
- We hebben in spiegelschrift geschreven (nou ja, dat hebben we geprobeerd),
- We hebben helikoptertjes en parachutes gemaakt,
- We hebben bruggen gebouwd van latjes én van onszelf!
- We hebben het hefboomprincipe onderzocht,
- We hebben het schilderij 'Het laatste avondmaal' in omgekeerd perspectief vernieuwd,
- We hebben elkaars hoofd van alle kanten nagetekend zodat er een 'rondom-portret' ontstond.

Natuurlijk was er ook tijd voor minder serieuze zaken; voor CHINDOGU bijvoorbeeld!
De Japanse stripschrijver en amateuruitvinder Kenji Kawakami heeft het begrip Chindogu verzonnen. Kawakami ontdekte dat sommige nutteloze uitvindingen heel grappig zijn. Chin betekent raar en Dogu betekent apparaat, een Chindogu is dus letterlijk een raar apparaat. Hieronder ziet u de Chindogu van de plusklassers.

Op 4 april sloten we het project af met een excursie naar het Junior Science Lab van Universiteit Leiden. Daar deden we een practicum over verf.
We maakten zelf verf met eigeel en pigment: eiertempera. We onderzochten op welke manier je pigment het beste kunt fijnmaken.  Ook vergeleken we de eiertempera met acrylverf.
Na de pauze deden we chemicaliënproeven en hechtingsproeven met beide verfsoorten.
Toen alle experimenten en onderzoeken waren afgerond, kregen we nog spannende demonstraties met stikstof en met een augurk die onder stroom werd gezet.
Het was een interessante en leerzame ochtend!