Willem de Zwijgerlaan 53
2741DB Waddinxveen
T. 0182 - 743008
E. directie@kw-a.nl

Nieuwe ouders

Informatie voor nieuwe ouders

De aanmelding van nieuwe leerlingen loopt via de directie. We gaan er vanuit, dat voor de formele schriftelijke inschrijving een informatief gesprek plaatsvindt. Zo wordt op voorhand duidelijk wat ouders van de school kunnen verwachten en omgekeerd de school van de ouders. Uiteraard kunt u ook geheel vrijblijvend een afspraak maken voor een rondleiding en een oriënterend gesprek. Heeft u uw kind aangemeld op de bovenomschreven wijze, dan neemt de school zo'n vier tot zes weken vóór plaatsingsdatum contact met u op aangaande de wengelegenheden. Uw kind draait dan voordat het vier jaar is een aantal dagdelen mee. Zo kan uw kind vast wennen aan de nieuwe omgeving.

Informatiebrief voor de ouders van groep 1                                                                                                

Met deze informatiebrief willen wij u informeren over de gang van zaken in groep 1.
 
Dagindeling continurooster
De kinderen mogen 's morgens vanaf 8.15 uur naar binnen. U kunt in het schrift bij de deur bijzonderheden voor deze dag melden. U mag mee naar binnen om samen met uw kind een spelletje te spelen of een boekje te lezen.
's Middags gaat de school om 14.00 uur uit.
 
Inloop
Tijdens de inloop in de groep staan er mandjes op tafel met spellen en materialen waar de kinderen met u mee kunnen werken. De mandjes rouleren tussen de groepen om ervoor te zorgen dat alle kinderen dezelfde activiteiten doen.
 
Kring
Na de inloop starten we met de kring. We openen de dag met elkaar, vertellen een Bijbelverhaal, zingen liedjes en bespreken de indeling van de dag.
In de kring maken we regelmatig ruimte voor een sociaal emotioneel gesprek met de kinderen. Hierin leren we de kinderen omgaan met verschillen, overeenkomsten tussen kinderen en mensen. Verder proberen we kinderen hiermee meer zelfvertrouwen te geven.
 
Werken en spelen
Het werkt goed om kleuters 's morgens te laten werken. Ze hebben dan de beste concentratie en daar maken wij graag gebruik van. De kinderen van groep 1 maken elke week twee verplichte werkjes. Naast het werken aan werkjes, werken de kinderen ook veel met ontwikkelingsmateriaal. U kunt daarbij denken aan puzzels, kralenplank etc.
 
In de middag is er meer ruimte voor spel en spelen. Het kiezen van het spelen doen wij d.m.v. het kiesbord. Een bord met activiteiten waar de kinderen uit kunnen kiezen. Er mogen altijd maar een paar kinderen met een activiteit tegelijk bezig zijn. Op deze manier leren kinderen keuzes maken en op den duur kunnen ze ermee leren hun werkjes te plannen. Bij een aantal hoeken wordt bijgehouden wie erin is geweest zodat iedereen een keer een beurt krijgt.
 
Buiten spelen
Elke dag zijn er verschillende momenten waarop de kleuters buiten kunnen spelen. Het is voor de juffen van belang dat uw kind zelf zijn jas aan kan trekken en dicht kan doen. Bij het buitenspelen wordt er veel gebruik gemaakt van de speelmaterialen uit de schuur zoals; trapkarren, steppen, zandbakspullen etc.

Gym
Op maandag en vrijdag gaan de kleuters gymmen. Op maandag gaan de kinderen gymmen met groot materiaal en op vrijdag krijgen de kinderen een les met spelletjes. Om goed met kleuters te kunnen gymmen is het belangrijk om goede gymschoenen (zonder zwarte zool) te hebben, graag voorzien van de naam van uw kind. Verder is het ook fijn om makkelijke kleding aan te doen, dan kan uw kind beter bewegen en heeft zo een fijne les. Als het minder weer is, waardoor we niet naar buiten kunnen, kan het zijn dat we een extra moment naar het speellokaal gaan.
 
Naar huis
Vijf minuten voor de school uitgaat mogen de ouders van de kleuters het plein op. Wanneer de bel gaat en de kinderen naar huis gaan, loopt de juf met de kinderen mee naar buiten. De juf gaat samen met de kinderen voor het lokaal staan. Wanneer uw kind zijn of haar ouder ziet, zal de juf een teken geven dat hij/zij mag gaan. Wanneer u onverhoopt wat later bent, dan neemt de juf het kind mee naar binnen. De kinderen die naar de BSO gaan, blijven in de klas even wachten. In een van de lokalen bevindt zich een peuterspeelzaal. Deze kinderen worden om 11.45 uur opgehaald. 
 
Extra activiteiten
Om het onderwijs in de groepen te ondersteunen maken we ook gebruik van extra activiteiten. U kunt hierbij denken aan; oefenen op de computer, kleutermaatje met een bovenbouw leerling, werken met technieklessen of speelgoedmiddag (staan op de jaarplanning) etc.
 
Leerlingvolgsysteem
Om uw kind zo goed mogelijk te volgen maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. We volgen de kinderen met twee instrumenten; een observatiesysteem waarmee we de ontwikkeling van uw kind volgen en de kleutercito's waarmee we de vorderingen van uw kind volgen. In februari en juli krijgt uw kind een rapport zodat u de vorderingen van uw kind kunt volgen.
 
Overige belangrijke zaken

  • Na elke vakantie vindt er een luizencontrole plaats.

  • Op dinsdag en vrijdag is het fruitdag (groente of fruit eten in de kleine pauze).

  • Elke maandag staat er een zendingspotje klaar.

  • Om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen werken we met thema's die we ondersteunen met allerlei activiteiten op het gebied van o.a. taal en rekenen.

  • Wilt u een vrije dag aanvragen voor uw kind voor b.v. een jubileum, dan kunt u op de website (www.kw-a.nl) het formulier vinden. Lever het ingevulde formulier weer in bij de juf. De directie bepaalt naar aanleiding van de regels of het verlof gegeven wordt.

  • Is uw kind ziek, wilt u dit dan telefonisch bij ons melden. Dit kan vanaf 8.00 uur.

  • Voor de verjaardagen van de ouders kunt u uw naam schrijven op de kalender zodat uw kind iets kan maken. Dit kunt u doen tijdens de informatieavond.

  • Een continurooster betekent een lesdag van 8.20-14.00 uur, deze dagen worden op de jaarkalender of ruim van te voren via de nieuwsbrief aangegeven.