Willem de Zwijgerlaan 53
2741DB Waddinxveen
T. 0182 - 743008
E. directie@kw-a.nl
                   

 

Willem de Zwijgerlaan 53

 

In het  logo zijn de letters KWA goed herkenbaar en heeft
de W ook iets van kind/mensfiguren in zich.
Kinderen zijn voor ons alles waar het om draait!
In de oplopende lijn van de schoolnaam is iets te zien van onze wens steeds weer een stapje omhoog te doen;
uiteraard in de ontwikkeling van elk kind, en tevens in de gehele schoolontwikkeling.
 
De kleuren oranje, rood en blauw op een witte ondergrond zijn fris
en kenmerken de traditie waar onze scholen in staan.
De groene kleur is gekozen omdat in onze nieuwe school
ook de verbondenheid met de wereld om ons heen
(natuur, gezondheid, beweging)  een prominente plaats heeft.

 

 De Koning Willem-Alexanderschool (KWA-school) is een open protestants-christelijke basisschool in de kern van Waddinxveen. 'Open' betekent voor ons dat we respect hebben voor andere levensovertuigingen en dat iedereen welkom is bij ons op school die zich thuis voelt bij deze wijze van leven.

Onze levensbeschouwelijke identiteit en ons onderwijskundig beleid staan in verbinding met elkaar, doordat wij overtuigd zijn van het unieke van elk mens en elk kind. Vanuit dat besef benaderen wij elk kind. Je mag er zijn zoals je bent! Onze houding naar kinderen toe zou je als volgt kunnen samenvatten:


Wij zien het als onze opdracht om kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden aan de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. De KWA-school wil een school zijn die een goede balans weet aan te brengen tussen 'ontwikkelen en leren'. Zo wordt er op onderwijskundig gebied momenteel gewerkt aan handelingsgericht werken waarbij de behoefte van het kind centraal staat.  Om de leeropbrengsten zo goed mogelijk af te stemmen op de kinderen zijn wij ons aan het bekwamen in het zogenaamde 'opbrengstgerichte werken', waarbij de leerkrachten gericht doelen opstellen die we per leerjaar met de groep willen bereiken. Een van de middelen om dat te bereiken is het vergroten van de instructievaardigheden van de leerkracht. Want de instructie van de leerkracht doet er toe!

 

Koning Willem-Alexanderschool 

Willem de Zwijgerlaan 53
2741 DB


Tel          : 0182 743008
Email      : 
directie@kw-a.nl
Website  : www.kw-a.nl


Directie:
De heer L.W. Wiltink 

 
 
Onze school maakt deel uit van de Stichting Protestant Christelijk Onderwijs LEV (SPCO- LEV).

LEV is een Hebreeuws woord en staat voor 'Hart en Moed'. Het staat ook voor 'Leren en Vertrouwen'. Dit zijn de kernwoorden waar wij ons de komende jaren op willen richten. 


Hart en Moed horen, in onze ogen, onlosmakelijk bij elkaar. Wij geven vanuit ons Hart kennis en ervaringen door aan onze kinderen en we geven ze Moed om er in de wereld te durven zijn.
Dit Leren wij aan ruim 1300 leerlingen met ruim 125 medewerkers. Wij gaan met Vertrouwen de toekomst in.


Stichtingsskantoor:
Herman Heijermanslaan 4
2741ZJ Waddinxveen
tel 0182232651
e-mail  : 
directie@spco-lev.nl 
website  : 
www.spco-lev.nl
 
Algemeen directeur:
Gusbert Buijs

 Stichtingsbestuur:
Voorzitter
vacature

Penningmeester
Dhr. H.J. van Vark
Sterrenlaan 30, 2743 LS Waddinxveen

hansvanvark@cs.com

Gebouwen Boskoop en Waddinxveen
Dhr. J. Snel
Vinkenslag 10, 2771 KD Boskoop

sneldenood@kpnplanet.nl

Algemeen bestuur
Dhr. P. van Nieuwenhuizen
Nieuwstraat 102, 2771 XE Boskoop

pvhn73@hotmail.com

Mevr. L.G.E. Dekker
Voorkade 76, 2771 ZB  BOSKOOP

mail@leontiendekker.nl

Mevr. L. de Bloois
K.J.W. Ottolanderstraat 10, 2771 JH Boskoop

fredlies@xs4all.nl