Willem de Zwijgerlaan 53
2741DB Waddinxveen
T. 0182 - 743008
E. directie@kw-a.nl

Visie

Visie van de Koning Willem-Alexanderschool


We zijn een kleine, protestants christelijke basisschool in Waddinxveen-Midden waar elk kind zich veilig voelt en waar we werken vanuit de bijbelse normen en waarden. Onze christelijke identiteit is meer dan zingen, bidden, vieren, vertellen en bijbellezen. De identiteit wordt bepaald door de onderlinge relaties, de manier van omgaan met elkaar. Meningsverschillen en ruzies worden bespreekbaar gemaakt. We willen een klimaat in de school en de klas realiseren waarbij positief wordt omgegaan met conflicten; conflicten zijn er namelijk altijd en overal, ze horen bij het (samen)leven. We willen de kinderen daarom leren hoe ze kunnen omgaan met conflicten en zo een veilig klimaat creëren.
       

Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken, is welkom op onze school. Er is op school ruimte voor kinderen en ouders met een andere levensbeschouwing.

Daarnaast is "de groep" ook belangrijk, met het oog op de toenemende individualisering van onze maatschappij.
We willen een "open" school zijn voor ouders en vragen aan de zijde van de ouders een stuk betrokkenheid met het schoolgebeuren. Want "school" doe je samen!

 
We vinden het enorm belangrijk dat kinderen goed "in hun vel" zitten en besteden structureel aandacht aan de sociaal-emotionele aspecten van de ontwikkeling. Bij het lesgeven houden we rekening met de bestaande verschillen in ontwikkelingsniveau van de kinderen. Er is daarbij veel ruimte voor zelfstandigheid, doe-opdrachten en zelfontdekkend leren. Tevens heeft de leerkracht tijdens het zelfstandig werken de gelegenheid zorgleerlingen extra te begeleiden. We spelen in op nieuwe ontwikkelingen. Het onderwijs verandert steeds, dus verdere professionalisering van het team blijft een voorwaarde.