Oranjelaan 3/Peter Zuidlaan 3
2742XE Waddinxveen
T. 0182 - 616894/614055
E. directie@kw-a.nl

 Schooljaar 2018 - 2019 starten we met een nieuwe taalmethode voor de groepen 4 t/m 8
Het is de methode STAAL. Onder het kopje Taal staat meer informatie.


De methodes waar wij mee werken zijn:


Bijbelse geschiedenis - Kind op Maandag
  

is een methode voor godsdienstonderwijs met lesmateriaal voor de hele basisschool;
• wil de levende christelijke traditie doorgeven door het vertellen van bijbelverhalen aan kinderen van vandaag;
• verschijnt zeven maal per jaar in de vorm van een tijdschrift;
• is een doordachte èn overzichtelijke methode waarop de school zich kan abonneren;
• voldoet als godsdienstmethode volledig aan de geformuleerde 'Kerndoelen voor Godsdienstige vorming' voor het protestants-christelijk basisonderwijs (1999).
• heeft een
ondersteunende website met allerlei
informatie en aanvullend materiaal. Ook voor het digitale schoolbord!Rekenmethode          

                          ALLES TELT 

                            
Alles telt geeft elke leerling een eigen rekenuitdaging. Deze eigentijdse rekenmethode
biedt uitgebreide mogelijkheden voor differentiatie.
Elk kind kan op zijn eigen niveau aan de slag. Daarnaast besteedt
Alles telt veel aandacht aan oefenen, herhalen en memoriseren.

              meer informatie  ga naar www.allestelt.nl

Begrijpend lezen - Nieuwsbegrip XL 

Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode "nieuwsbegrip en nieuwsbegrip XL". Deze methode speelt erg in op de actualiteit
en dat spreekt de kinderen erg aan.
We willen de kinderen niet alleen goed leren lezen, maar we proberen hen ook plezier in het lezen van boeken bij te brengen. Daarom wordt er dagelijks in alle groepen voorgelezen. Ook vinden er allerlei activiteiten plaats in het kader van leespromotie (kinderboekenweek, voorleeskampioenschappen, boekbesprekingen, bibliotheekbezoek etc.). 

 

 TAAL 
 Groep 3 werkt met - Lijn 3             

Dit zijn 12 wereldoriënterende thema's waar ze van alles ontdekken over de wereld om hen heen.
Met Lijn 3 maken de kinderen een reis langs 12 bushaltes.
In de woordenschatlessen leren de kinderen nieuwe woorden binnen een betekenisvolle context. 
In de spellinglessen worden de kinderen goed voorbereid op het spellingonderwijs vanaf groep 4.
Lijn 3 heeft aparte lessen voor spelling en woordenschat.
Expliciete aandacht voor spelling en woordenschat
Hierdoor leren de kinderen op een bewezen effectieve manier lezen.
In Lijn 3 staat de letter centraal.
 
Op deze manier wordt het beste uit ieder kind.
Ook de goede lezers krijgen instructie op hun eigen niveau.
Lijn 3 biedt een overzichtelijke differentiatie met instructie op drie niveaus.
Klik op het boek hieronder en bekijk de informatie


 


Met Lijn 3 leren de kinderen veel meer dan lezen alleen.
Goed lezen leer je vooral door veel te lezen.
Daarom besteedt Lijn 3 ook aandacht aan leesbevordering. De lees- en prentenboeken zijn speciaal voor de methode geschreven door gerenommeerde kinderboekenschrijvers.
Door variatie in tekstsoorten, schrijf- en illustratiestijlen is er voor elk wat wils.
Ook zijn er informatieve teksten voor de nieuwsgierige kinderen. Lijn 3 geeft de juiste basis en motivatie, zodat iedereen met plezier leert lezen én blijft lezen!

Filmpje over lijn 3        https://www.youtube.com/watch?v=0BQoNGkDhIU
                     
             

De groepen 4 t/m 8 werken met de methode   STAAL Taal

Staal is de eerste methode die spelling en grammatica combineert.
De bewezen spellingaanpak van José Schraven is hierbij het uitgangspunt.
Verrassende thema's, teksten en actuele bronnen brengen de taal tot leven.
Kinderen zien direct resultaat in hun eigen presentatie of publicatie.

  Veel Staal op de computerGeschiedenis - Bij de Tijd

 


 

In het geschiedenisonderwijs hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan.
Denk bv. aan de indeling van de geschiedenislessen in tien tijdvakken, die met de nieuwe kerndoelen is geïntroduceerd.
Of aan de sterk toegenomen vraag naar software bij zaakvakkenmethodes.
In de vernieuwde Bij de tijd zijn de sterke punten van de eerdere versies behouden, zoals:

  • veel aandacht voor zelfstandig werken;

  • helder organisatiemodel;

  • concentrische opbouw;

  • nadruk op ontwikkelen van historisch besef.

Op andere punten heeft de vernieuwde methode een eigen karakter gekregen. Bv. door:

  • gebruik van de nieuwe indeling met tien tijdvakken.

Hierdoor sluit de vernieuwde Bij de tijd volledig aan bij de recente ontwikkelingen in het basisonderwijs. De materialen van de methode zijn prachtig, maar vooral ook overzichtelijk en handig in het gebruik.

De lesboeken van groep 4 t/m 8 bevatten, naast prachtige tekeningen en foto's, levendige verhalen en informatieve teksten.
Bij les 1 en 3 van elk blok staan "praatvragen", die de aanleiding vormen voor de bespreking van de lesstof in de groep. In elke jaargroep sluiten de teksten aan bij het leesniveau en de belevingswereld van de kinderen.
Alle teksten zijn getoetst aan de hand van de Clib-index (Cito-leesbaarheidsindex voor het basisonderwijs
                                                                      Voor nog meer informatie klik
hier


NAUT is een natuur en techniek methode

 

Naut is Malmbergs nieuwste lesmethode
natuur en techniek voor groep 5 t/m 8 in het basisonderwijs. Naut verwondert en maakt van gewone dingen iets speciaals. Het laat kinderen de wereld om hen heen zien, ervaren en onderzoeken. Naut motiveert kinderen op een compleet eigentijdse manier en heeft een stappenstructuur met volop houvast voor leerkracht en kind.

Naut is een methode op zichzelf en is sterk verwant aan de Malmberg-methodes Meander (aardrijkskunde)

                      


Aardrijkskunde -  Meander 

Meander maakt aardrijkskunde herkenbaar voor kinderen.
Omdat ze het een plek kunnen geven, begrijpen de kinderen de stof.

 

  Ze raken erbij betrokken, worden zich bewust  van hun eigen rol in de wereld      en worden nieuwsgierig  naar natuur, cultuur en landschap.
  Alles in Meander is erop gericht om kinderen de wereld te laten ontdekken.
  Met sprekende teksten, prachtige ondersteunende beelden en spannende       verhalen. 

Meander is een bijzondere methode voor groep 5 t/m 8.

                             Waarom Meander?

  • laat je de wereld ontdekken

  • geeft ruimte in het lesprogramma 

  • is transparant

Hier en Daar  is de AK methode op de PZ

         
         Engels voor alle groepen


In de groepen 3 en 4 wordt i Pockets aangeboden


Pockets is een volledig interactieve methode Engels voor groep 1 t/m 4 van het basisonderwijs. Geschikt voor verschillende niveaus, onderwijsprogramma's en werkvormen. De methode bestaat uit liedjes, rijmpjes, interactieve praatplaten en videomateriaal.
Steeds meer basisscholen in Nederland bieden vroeg Engels aan. Want zonder dat dit jonge kinderen extra inspanning kost, hebben zij het vermogen om spelenderwijs meerdere talen te leren.


De methode Engels in de groepen 5 t/m 8 is Big English

      Communicatief Engels

Think Big! Dream Big! Big English! 
Big English is a new, four-level primary programme that engages students with fun, exciting topics and prepares them to become productive citizens of the world. 
 


Expressievakken
 

 Tekenen 

We stimuleren de kinderen zich creatief te uiten. Diverse technieken en materialen komen in de loop van de jaren aan de orde. Voor de ideeën wordt o.a. de methode "moet je doen" gebruikt.

 Handvaardigheid 

Hierbij wordt veel in kleine groepen gewerkt. Ook hier worden allerlei technieken en materialen aangereikt. Het plezier in het maken van wat moois staat voorop. Als methode hebben we 'moet je doen'.