Oranjelaan 3/Peter Zuidlaan3-5
2742XE Waddinxveen
T. 0182 - 616894/614055
E. directie@kw-a.nl

Kerk en schooldienst  zondag 3 februari 2019

U bent van harte welkom op onze jaarlijkse kerk en schooldienst op  de eerste zondag in februari in de Ontmoetingskerk! Dat is een kerkdienst die voorbereid is door de dominee en een aantal leerkrachten van onze school. Door de inbreng van de leerkrachten wordt de dienst heel anders dan een gewone kerkdienst. De preek van de dominee (voor kinderen meestal niet te begrijpen) wordt vervangen door een kortere spreekbeurt van de dominee. We zingen andere liederen, er komt een kinderkoor (uiteraard van kinderen van onze school), er is een bandje om de liederen te begeleiden en ook de onderbouw komen op hun eigen manier aan bod. 

De dienst start om 10 uur en er is oppas aanwezig voor de kleinere broertjes en zusjes. Ook opa's, oma's, buurvrouwen, buurmannen mogen mee. 

De dienst staat in het teken van thema  Bouwen