Willem de Zwijgerlaan 53
2741DB Waddinxveen
T. 0182 - 743008
E. directie@kw-a.nl

Documenten:
Verzoek om verlof/vrijstelling
Bij festiviteiten binnen de familie en vakanties buiten de schoolvakanties
Verlofaanvraagformulier
hier downloaden


Protocollen:
 Beleidsplan Sociale Veiligheid
Protocol Leerlingenvervoer


Nog meer Protocollen:
Beleid hoofdluis
Bij constatering van lopende luizen bij uw kind, wordt u als ouder gebeld. Als één van de ouders thuis is, wordt gevraagd om het kind op te halen en gelijk te behandelen. Dit is alleen mogelijk als de ouders bereikbaar zijn.  Kijk ook op
www.ggdhm.nl
Bestrijding van hoofdluis

Voorschriften gymkleding (sportzaal aan de J. Postlaan)
- Sportbroekje, niet langer dan op de knie (m.u.v. touwklimlessen, dan is een 
   lange broek toegestaan);
- Shirt (het liefst met korte mouw) of gympakje;
- Gym-/sportschoenen verplicht.

Gedragsregels bij sportevenementen
In samenspraak met de ouderraad is een aantal regels opgesteld m.b.t. de schoolsport-evenementen: 
- de begeleiders letten op de kinderen en hoeven niet de regels van de sport te kennen,
- als er geen begeleiding van ouders te vinden is voor een sportevenement, 
  dan kan dat evenement niet doorgaan,
- teams kunnen worden opgegeven, maar dat is geen garantie dat het team ook in die
  opstelling zal worden geplaatst,
- we doen mee met sportgebeurtenissen om kinderen kennis te laten maken met die tak
  van sport.
We doen in eerste instantie dus niet mee om te winnen.

Richtlijnen schoolfotograaf

  1. Als combinatiegroepen meer als 50% in de week bij elkaar zitten, dan ook als combinatie groep op de foto.  Groep 8 krijgt altijd een aparte afscheidsfoto met hun eigen groep.

  2. Broertje/zusje foto is uitsluitend voor broertje(s) en zusje(s) en niet voor andere familieleden en ook niet voor vriendjes/vriendinnetjes.

  3. Broertje(s) en zusje(s) op school gaan standaard op de foto. Broertje(s) en zusje(s) die niet op school zitten, kunnen intekenen op een intekenlijst.

  4. Als een kind niet in aanmerking komt voor broertje/zusje foto dan kun je intekenen voor een foto waar ze individueel in het geheel op staan (zoals op een broertje/zusje foto).

Richtlijnen begeleiding schoolreis
In overleg met school en de commissie die de schoolreis organiseert, worden onderstaande richtlijnen aangehouden om de begeleiding voor de schoolreis te regelen.
1. De leerkrachten die voor de groepen staan en ook de leerkrachten die op die
   dag vrij zijn maar op andere dagen de groep leiden.
2. De ouderraad en commissieleden
3. Andere ouders die actief zijn op school. (in overleg)
 
De hoeveelheid begeleiding is afhankelijk van de hoeveelheid leerlingen en de bestemming van de schoolreis.
Dit wordt afgesproken in de commissievergadering.
We streven ernaar om begeleiding op de eigen groep van hun kind te zetten, hierdoor kan het erop lijken dat andere ouders voorrang krijgen wat niet het geval is.